Kentsel Politikanın Desteklenmesi İçin Yeni Araçlar: Açık Veri Platformları ve Dijital Kent Panelleri

24 Ekim 2019

TESEV’in Friedrich Naumann Vakfı desteği ile yürüttüğü “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek: Veriye Dayalı Yerel Politika Geliştirme” projesi, yerel yönetimlerin ürettiği ve paylaştığı veri üzerine odaklanarak; yenilikçi ve güncel veri üretim ve paylaşım mekanizmalarını incelemeyi, bu mekanizmaların yenilikçi ve sürdürülebilir kentlere ulaşma yolunda sundukları katkıları değerlendirmeyi hedeflemiştir. Proje kapsamında ortaya çıkan bu rapor, görece yeni bir kavramsal çerçeve ve uygulama alanına sahip bu konuda, veriye ilişkin kavramların tanımları, dünyadan iyi uygulama örnekleri ve Türkiye için önerileri bir araya getirmektedir.

Raporu PDF Olarak İndir
Kentsel Politikanın Desteklenmesi İçin Yeni Araçlar: Açık Veri Platformları ve Dijital Kent Panelleri2020-03-27T15:06:09+03:00
Go to Top