Veri Temelli Kent Yönetişimi için Niteliksel Sentez Haritaları: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme

7 Kasım 2022

Prof. Dr. Murat Güvenç, Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi projesi de dahil TESEV’in 2016 yılından beri yürüttüğü projeler kapsamında üretilen mekânsal haritalar için kullanılan yöntemi anlatıyor.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Veri Temelli Kent Yönetişimi için Niteliksel Sentez Haritaları: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme2022-11-23T15:21:52+03:00

Go to Top