Demokratik Yönetişim için Haritalar

Bu projedeki ortaklarımız

2021 - 2022

Demokratik Yönetişimi Haritalama ve İzleme: Kent95 Genişliyor, sürdürülebilir şehir için kanıta dayalı ve katılımcı yönetişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, Bernard van Leer Vakfı tarafından 2016 – 2020 yılları arasında desteklenen Kent95 projesini (http://harita.kent95.org/) genişletilecektir. İstanbul ve İzmir’in mevcut verileri güncellenecek ve bu kentlerdeki sosyal eşitsizlikler ve sürdürülebilirlik hakkında yeni göstergeler geliştirilecektir. Ayrıca Ankara’nın mahalle düzeyindeki verileri toplanacak ve şehir web sitesine eklenecektir. Toplantılar ve çevrimiçi eğitimlerle yerel yönetimler ve STK’lar politika üretmeleri ve planlamaları için bir araya getirilecektir. Böylece üç büyük metropolün haritasını çıkarmak ve iyi yönetişimleri için çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Demokratik Yönetişim için Haritalar2022-03-01T14:15:36+03:00
Go to Top