Kent95 Genişliyor: Dijital Politika Araçlarının Sürdürülebilirliği

9 Ocak 2023

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in Hollanda Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile MATRA programı kapsamında yürüttüğü ve Kent95 projesinin devamı niteliğindeki Demokratik Yönetişimi Haritalama ve İzleme: Kent95 Genişliyor Projesi kapsamında hazırlanan bu raporda öncelikle harita.kent95.org platformunun gelişmesi için üretilen veritabanı ve haritalar özetlenmektedir. Daha sonra platformun geleceği saha çalışmasından öğrenilenler ve etkinlikler aracılığıyla ulaşılan yerel yönetim, STÖ’ler ve akademisyenlerin önerileri ile tartışılmaktadır. Rapor daha geniş anlamda son dönemde tüm dünyada yaygınlaşan ve sayıları her geçen gün artan dijital politika araçlarının sürdürülebilirliğini de irdelemektedir.

Raporu PDF Olarak İndir
Kent95 Genişliyor: Dijital Politika Araçlarının Sürdürülebilirliği2023-01-16T16:32:09+03:00
Go to Top