Kovid-19’un Çocuklar Üzerinde Etkisi ve Çocuk Odaklı Sosyal Politikalar

10 Haziran 2020

Kovid-19 salgınının farklı yaş grupları üzerindeki etkileri düşünüldüğünde yaş almış bireylerin sağlık hizmetlerine erişimleri ve sosyal bakım ihtiyaçları farklı ülkelerde sosyal politika tartışmalarının merkezine oturdu. Tüm yaş grupları arasında özellikle çocuklar hastalığa yakalanma riskleri ve ölüm oranlarının düşüklüğü ve dolayısıyla Kovid-19’dan doğrudan etkilenen bir risk grubu olmamaları sebebiyle, salgının ilk aşamalarında daha az dikkat çektiler…
Kovid-19 salgınının aileler üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri, uzun karantina ve sosyal izolasyon süreçleri, uzaktan eğitime erişimde yaşanan sıkıntılar ve ev içi şiddetin kayıt altına alınamaması gibi durumlar çocukların da salgından etkilenen kırılgan yaş gruplarından biri olduğunu gösterdi.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Kovid-19’un Çocuklar Üzerinde Etkisi ve Çocuk Odaklı Sosyal Politikalar2021-02-28T14:15:10+03:00
Go to Top