Türkiye’de Çocuk Verisine Erişim: Kent95 Projesi Deneyimi Üzerinden Bir Değerlendirme

26 Mart 2021

İsabetli, etkili ve ölçülebilir kentsel politika geliştirmek için veriden yararlanmanın gerekliliği günümüzde birçok yerel yönetim ve sivil toplum örgütü tarafından dile getirilmekte; hatta yerel yönetimlerin bir kısmı veri üretimi ve kullanımına yönelik çalışmalarını artırmış bulunmaktadır. Ne var ki, kurumların veriye erişim, veri elde etme ve sistemli veri üretmede yaşadığı bazı sorunlar mevcuttur. Bu raporun amacı özellikle erken çocukluk dönemi ile ilgili verilere odaklanarak yaşanılan bu sorunları nedenleriyle birlikte ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır.

Raporu PDF Olarak İndir
Türkiye’de Çocuk Verisine Erişim: Kent95 Projesi Deneyimi Üzerinden Bir Değerlendirme2021-09-10T09:44:44+03:00
Go to Top