Ana SayfaProjelerGüncel ProjelerKent95: Veriye Dayalı Politika Aracı

Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı

Bu projedeki ortaklarımız

2016 - 2020

Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi, illerin kendi içlerindeki sosyo-ekonomik farklılaşmaları çerçevesinde, çocuğa yönelik sosyal hizmetlerin kapsamlı bir envanterini çıkarmayı ve bu hizmetlerin dağılım ve içeriklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bernard van Leer Vakfı’nın desteklediği projeyi Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) yürütmüştür. Projenin çeşitli aşamalarında Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile işbirliği yapılmıştır.

http://harita.kent95.org/

Üç aşamalı projenin ilk aşamasında Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi tarafından İstanbul, İzmir ve Gaziantep il ve ilçeleri yaş grubu ve rayiç bedelleri üzerinden haritalanmıştır. İkinci aşamada, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin sağladığı çocuğa ve ebeveyne yönelik eğitim, sağlık, parklar ve yeşil alanlar, sosyal yardım gibi hizmetlerin incelemesi yapılmıştır. Son aşamada ise, ilk iki aşamada ortaya çıkan sonuç ve haritalar dijital interaktif bir platformda bir araya getirilerek, daha önce üretilmemiş kapsam ve ölçekte bir sosyal hizmet haritası oluşturulmuştur.

Bu interaktif websitesi projenin üçüncü aşamasında oluşturulan haritaların sunumudur. Bu websitesi ile karar alıcılara veriye dayalı karar verme ve somut politika önerileri geliştirmeleri için güncel verileri anlaşılabilir şekilde sunmayı hedeflenmiştir. Üretilen interaktif platform yerel yönetimlerin çocuğa yönelik mevcut hizmetleri izlemelerini ve planladıkları hizmetlere yönelik strateji geliştirmelerini kolaylaştıran bir araç olarak tasarlanmıştır. Platform aynı zamanda kent sakinlerinin kentte verilen hizmetlerin detaylı bilgilerine erişebilmelerini sağlamaktadır.

Bu proje Kasım 2016’da başlayan “İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması” Projesi’nin devamı niteliğindedir. Önceki projede İstanbul’un tüm ilçe belediyelerinden hizmetleri ile ilgili toplanan bilgiler, mahallelerin yaş ve ortalama rayiç bedellerini gösteren haritalar üzerine eklenerek bir interaktif platform oluşturulmuştur. Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi’nde ise İstanbul’daki ilçe belediyeleri hizmetlerine ek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ile kamu ve özel okul öncesi eğitim ve sağlık kurumları ile ilgli verilerin belli değişkenler üzerinden toplanarak önceki projede üretilen interaktif platforma aktarılmıştır. İstanbul’da verinin kapsamının artırılmasının yanı sıra projeye İzmir ve Gaziantep illerinin belediye hizmetleri dahil edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verilerinin platforma aktarılması tamamlanmıştır. İzmir merkezinde yer alan 11 ilçenin hizmet verileri toplanma aşamasındadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından sağlanan hizmetlerin verileri toplanma aşamasındadır.

Go to Top