Ana SayfaProjelerGüncel ProjelerModel: Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

Model: Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

2018 - 2020

Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında geliştirilmiştir. Proje, belediye – sivil toplum işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

TESEV’in yürüttüğü projenin ortakları  Şişli Belediyesi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği, iştirakçisi ise  Denge Denetleme Ağı’dır.  Proje, Adana, Ankara (Yenimahalle), Burdur, Gaziantep, İstanbul (Maltepe), İzmir (Karşıyaka), Kars, Sinop, Van, ve Yalova illerinde faaliyet gösteren Sivil toplum Kuruluşlarının (STK) ve belediyelerin katılımıyla uygulanmaktadır. MoDeL projesinin  ilk aşamasında Kamu- STK işbirliği önündeki engeller ve fırsatların incelendiği bir ulusal değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Bu rapor için, kapsamlı bir ulusal anket,  AB ve uluslararası iyi yönetişim göstergeleri çerçevesinde proje illeri için hazırlanan yerel fark analizi incelemeleri ve ilgili paydaşların yer aldığı yerel  yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiştir.  Ardından, raporun işaret edeceği eksiklikler doğrultusunda sivil toplum kuruluşları için  kurumsal ve yönetişim  ve kamu-STK işbirliğine yönelik kapasite geliştirici eğitimler hazırlanmaktadır.  Üçüncü aşamada, STK’lar ve belediyeler için etkili ve sürdürülebilir bir demokratik mekanizma olarak katılımcı bir dijital platform geliştirilecektir.

Proje kapsamında daha demokratik bir yerel yönetişim için Türkiye’de STK ve belediyeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve STK’ların yönetişim kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje sonunda hazırlanacak dijital katılım aracı bir yandan izleme ve değerlendirme sürecini bir yandan da belediye – sivil toplum işbirliğini kolaylaştıracaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için Ebru Ayşegül Gügüş ile iletişime geçebilirsiniz: aysegul.gugus@tesev.org.tr

Projeyi Twitter üzerinde takip edebilirsiniz MoDeL

Rapor: Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri

          

Go to Top