Ana SayfaProjelerGüncel ProjelerModel: Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

Model: Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

2018 - 2020

Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen kamu ve STK’lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında geliştirilmiştir. Proje, belediye – sivil toplum iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. TESEV’in yürüttüğü projenin ortakları  Şişli Belediyesi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği, iştirakçisi ise  Denge Denetleme Ağı’dır.  Proje, Adana, Ankara (Yenimahalle), Burdur, Gaziantep, İstanbul (Maltepe), İzmir (Karşıyaka), Kars, Sinop, Van, ve Yalova kentlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve belediyelerin katılımıyla uygulanmaktadır. Proje kapsamında daha demokratik bir yerel yönetişim için Türkiye’de STK ve belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve STK’ların yönetişim kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı isimli dijital platform, bir yandan izleme ve değerlendirme sürecini bir yandan da belediye – sivil toplum iş birliğini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

MoDeL projesinin ilk aşamasında kamu- STK iş birliği önündeki engeller ve fırsatların incelendiği Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri isimli bir ulusal değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Bu rapor için, kapsamlı bir ulusal anket,  AB ve uluslararası iyi yönetişim göstergeleri çerçevesinde proje kentleri için hazırlanan yerel fark analizi incelemeleri ve ilgili paydaşların yer aldığı yerel yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiştir.  Ardından, raporun işaret ettiği eksiklikler doğrultusunda sivil toplum kuruluşları için  kurumsal ve yönetişim ve kamu-STK iş birliğine yönelik kapasite geliştirici eğitim videoları hazırlanmıştır.

Pınar Uyan Semerci’den Dinleyin: Sosyal İçerme ve Yerel Yönetimler

Nurhan Yentürk’ten Dinleyin: Kamu Harcamalarını İzleme ve Yerel Yönetimler

Neslihan Yumukoğlu’dan Dinleyin: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yerel Yönetimler

Emre Erdoğan’dan Dinleyin: Veriye Dayalı Karar Alma

Didem Danış’tan Dinleyin: Göç ve Yerel Yönetimler

Yaşar Adanalı’dan Dinleyin: Katılımcı Planlama ve Yerel Yönetimler

Bediz Yılmaz’dan Dinleyin: Belediye – STK İş Birliğinde İyi Örnekler

Sezai Ozan Zeybek’ten Dinleyin: İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimler

Özgün Akduran’dan Dinleyin: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Stratejik Planlama

Hayriye Ataş’tan Dinleyin: 1 Şehir Hayali

Bekir Ağırdır’dan Dinleyin: Yerel Demokrasi

Üçüncü aşamada, STK’lar ve belediyeler için etkili ve sürdürülebilir bir demokratik mekanizma olarak MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı geliştirilmiş ve aracın amaç, işlev ve kullanımı hakkında proje kentleri özelinde ve tematik çevrimiçi eğitimler düzenlenmiştir.

MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı, belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını ve bu belgelerde yer alan hedef, alt hedef, gösterge ve faaliyetleri şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunmaktadır. Aynı zamanda bu araç sivil toplum kuruluşlarına, belediyenin faaliyetleri ile ilgili önerilerini doğrudan belediyeye iletme fırsatı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle bu araç bir yandan belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi, diğer yandan etkin iş birliklerine imkân vermeyi hedeflemektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için Ebru Ayşegül Gügüş ile iletişime geçebilirsiniz: aysegul.gugus@tesev.org.tr

Projeyi Twitter üzerinde takip edebilirsiniz MoDeL

          

Go to Top