Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri

17 Ocak 2020

Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kamu ve STK’lar Arasındaki İş Birliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında geliştirdiğimiz Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) projesi kapsamında hazırlanmıştır. TESEV projenin yürütücüsü, Şişli Belediyesi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği ortağı, Denge ve Denetleme Ağı iştirakçisidir.

Çeyrek yüzyılı aşkın süreden beri klasik yönetim anlayışının yerine özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının da kamu politikalarının belirlenmesinde aktif rol alması öngörülen yönetişim anlayışına geçiş, siyasal alanın hâkim söylemi halinde. Hiyerarşik ve monolitik bir bürokratik süreç yerine diğer paydaşların da olduğu bir yönetim üçgeni tahayyül ediliyor. Fakat bugün artık yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmediğini, geçirildiği düşünülenin de beklenen sonuçları doğurmadığını gözlüyoruz. Yerel yönetimler ve siyaset ölçeğinde bu tespiti sınamak isteyen elinizdeki çalışma, 10 kentte yapılan mülakatlar ve yuvarlak masa toplantıları ile ülke çapında temsili sivil toplum kuruluşlarına uygulanan kapsamlı bir anketin bulgularını tartışmaya açıyor.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri2020-05-06T18:05:45+03:00
Go to Top