Pınar Uyan Semerci’den Dinleyin: Sosyal İçerme ve Yerel Yönetimler

17 Eylül 2020

Uzmanından Dinleyin video serisi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çerçevesinde yürütülen Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) Projesi kapsamında geliştirilmiştir. Bu video aşağıdaki sorulara cevap vermektedir;

-Sosyal içerme nedir?
-Belediyenin stratejik planının sosyal içermeci olduğunu nasıl anlarız?
-Bir stratejik planın sosyal içermeci olmadığını görürse, bir sivil toplum örgütlenmesi ne yapmalıdır?

Pınar Uyan Semerci’den Dinleyin: Sosyal İçerme ve Yerel Yönetimler2020-12-02T14:28:13+03:00
Go to Top