Eşit Kamusal Alanlar için Kent Yürüyüşleri: Notlar ve Öneriler

22 Eylül 2023

Demokratik kent yönetişiminin güçlendirilmesi için TESEV ve Kallipolis Aps tarafından ortak
yürütülen Eşit Kamusal Alanlar Projesi, kent hakkı çerçevesinde, kamusal alanların kapsayıcılığını artırmak amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğine (TCE) yönelik mekân kurma savunuculuğunu yapmayı ve bu doğrultuda bir örnek deneyerek yerel politika süreçlerine yurttaş katılımını desteklemeyi hedefliyor. Bu değerlendirme notunda projenin Türkiye ayağında TESEV tarafından Maltepe Belediyesi iş birliği ile yürütülen etkinliklerin sonuçlarını değerlendirip öneriler sunuyoruz.

Raporu PDF Olarak İndir
Eşit Kamusal Alanlar için Kent Yürüyüşleri: Notlar ve Öneriler2023-10-19T12:20:26+03:00
Go to Top