Geleceğin Becerileri ve İşgücü Piyasalarında Cinsiyet Eşitsizliklerinin Giderilmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2024

Geleceğin Becerileri ve İşgücü Piyasalarında Cinsiyet Eşitsizliklerinin Giderilmesi projesi İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle, geleceğin becerileri ve işgücü piyasalarında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşların süregelen işbirliklerini, çabalarını, stratejilerini ve yatırımlarını belirli hedefler çevresinde bir araya getirerek bu alandaki eşitsizliklerinin giderilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje, Türkiye’de geleceğin becerileri ve işgücü piyasalarda toplumsal cinsiyet eşitliği açısından a) engeller ve fırsatlar hakkında bilgiye erişimin artırılmasını, b) bu alandaki eşitsizlikler konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılmasını, c) konuyla ilgili karar alıcılar ve farklı sektörlerde gündemi ve trendleri belirleyen aktörler arasındaki etkileşimin artırılmasını hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda alanın uzmanları tarafından bir dizi değerlendirme notu ve politika önerileri hazırlanacak ve proje bulgularının kamu, özel sektör ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği yatırımları yapan uluslararası kuruluşlardan üst-düzey uzmanlarla tartışılacağı bir üst-düzey savunuculuk toplantısı düzenlenecektir.

Geleceğin Becerileri ve İşgücü Piyasalarında Cinsiyet Eşitsizliklerinin Giderilmesi2024-03-28T10:08:49+03:00
Go to Top