Yerel Yönetişimde Kadının Güçlenmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2017

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülen Yerel Yönetişimde Kadının Güçlenmesi projesi kadınları yerel yönetimlerde ve yerel sivil toplumda güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yerel Yönetişimde Kadının Güçlenmesi2019-09-18T14:40:13+03:00

Projede Türkiye’deki tüm büyükşehir belediyelerinde kadın temsili ve kadına yönelik hizmetler arasındaki ilişki irdelenmiştir. Bu bağlamda, kadın temsilinin kadınlara yönelik belediye hizmetlerine niteliksel ve niceliksel etkisini araştırılmıştır. 30 büyükşehirdeki kadın temsilinin incelenmesinin ardından coğrafi dağılım ve parti dağılımı gözeterek seçilen 11 ilin kadınlara yönelik hizmetlerinin detaylı bir analizi yapılmıştır. Kayyum atanan büyükşehir belediyelerinin verileri diğer illere nazaran çok kısıtlı kaldığı için, araştırma kapsamı dışında bırakılmak zorunda kalınmıştır. Saha çalışması ise Aydın, Gaziantep, Konya, İstanbul ve Ordu olmak üzere beş ilde, kadın meclis üyeleri, bürokratlar, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten STK’lar ve kent konseyi üyeleri ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Gaziantep’te düzenlenen yuvarlak masa toplantısında yerel paydaşlarla bir araya gelinmiştir. Proje bulgularını derleyen rapor  İstanbul’da düzenlenen panelde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

Go to Top