Belediyelerde Kadın, Kadınlar için Belediye

26 Eylül 2017

Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilinin artması için mevzuat değişikliğinden öte bir toplumsal cinsiyet farkındalığı gerekirken, temsilin artması ile kadına yönelik hizmetlerin nasıl değiştiği de irdelenmelidir. Bu raporda, Türkiye’deki tüm büyükşehir belediyelerinde kadın temsili ve kadına yönelik hizmetler arasındaki ilişki irdelenmiş, hem temsil hem de hizmetlerin niteliği toplumsal cinsiyet farkındalığı çerçevesinde ele alınmıştır. Aydın, Gaziantep, İstanbul, Konya ve Ordu’da gerçekleştirilen saha çalışması ve 11 ilin detaylı masa başı incelenmesi sonucunda, proje bulguları bugünden yarına değişmesi güç toplumsal cinsiyet farkındalığına ilişkin sorunları ortaya koyarken, bugünden atılması gereken tohumları somut politika önerileri olarak sunmaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Belediyelerde Kadın, Kadınlar için Belediye2020-11-03T14:46:17+03:00

Politika Önerileri

Bu rapor, siyasetin erilliğinin keşfedilmesi ve mevcut yönetime alternatif alanların geliştirilmesi gerektiği fikrini ortaya atar ve yerel yönetişimde kadının güçlenmesi için üç yeni yaklaşım önerir:

  1. Siyasetin eril dili, pratikleri ve dinamiklerinin keşfi için belgesel, fotoğraf, karikatür gibi görselliğiyle akademik dünyadan daha geniş bir alana ulaşabilecek etnografik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalarla seçilmişler ve bürokratlara yönelik toplumsal cinsiyet duyarlılığı eğitimleri hazırlanması;
  2. Kadın kooperatifleri gibi yeni platformlarla mevcut siyasete alternatif alanların yerel yönetimlerle etkileşim içerisinde çalışması ve bu yönde kamu-sivil toplum işbirliklerinin geliştirilmesi;
  3. Bu alanlarda çalışmalar yürüten dünyanın farklı ülkelerinden aktör ve örgütlerle, kadınların uluslararası süreçlere aktif katılımının önündeki toplumsal ve finansal engelleri aşmaya yönelik siyasette başarılı olan kadınların anıları ya da biyografileri gibi anlatıların basılması ve uluslararası alanla işbirliği içinde tecrübe aktarımın sağlanması.
Go to Top