Kadınların Adalete Erişiminde Arabuluculuk Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2015 - 2016

Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Programı işbirliği ile yürütülen Kadınların Adalete Erişiminde Arabuluculuk Hizmetlerinin Geliştirilmesi projesi kadınların adalete erişimini artırmayı hedeflemektedir.

Kadınların Adalete Erişiminde Arabuluculuk Hizmetlerinin Geliştirilmesi2019-09-18T14:49:10+03:00

Proje, alternatif bir uyuşmazlık çözme hizmeti olan yasal arabuluculuğu ele alarak Türkiye’deki en dezavantajlı konumdaki gruplardan biri olan kadınların perspektifinden incelemektedir. Kadınların adalete erişiminde arabuluculuk bir çözüm olabilir mi sorusuna yanıt araya proje kapsamında İstanbul ve Konya’da kadın sivil toplum örgütleri ve avukatları bir araya getiren yuvarlak masa ve derinlemesine görüşmelerin analizi ile Kadınların Adalete Erişiminde Arabuluculuk Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme raporu yayınlanmıştır ve İstanbul’da ilgili paydaşlara sunulmuştur.

Go to Top