Kadınların Adalete Erişiminde Arabuluculuk Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme

25 Aralık 2016

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı – TESEV’in MATRA Programı desteğiyle hazırladığı bu rapor, yakın gelecekte yaygınlaşması beklenen arabuluculuk hizmetini kadınların adalete erişimi açısından değerlendirmektedir. Raporda farklı açılardan henüz kısıtlı olan tartışmalara yer verilmiştir. Arabuluculuğun kadınların adalete erişimindeki cinsiyete dayalı ayrımcılık, eğitimsizlik, yoksulluk, bilgiye erişim ve mahkemelere ulaşım gibi engellere bir çözüm olabilmesi için politika önerileri sunulmaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Kadınların Adalete Erişiminde Arabuluculuk Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme2019-07-25T19:56:55+03:00

Politika Önerileri

  • Arabuluculukla ilgili karar alma süreçleri katılımcı olmalıdır
  • Arabuluculuk eğitimleri toplumsal cinsiyete duyarlı içerikle tasarlanmalıdır
  • Şiddetin ayrıntılı tanımı yapılmalı ve her türlü arabuluculuk kapsamının dışında bırakılmalıdır
  • Arabuluculuk adli yardım kapsamına alınmalıdır
  • Arabuluculuk çok paydaşlı işbirlikleriyle yaygınlaştırılmalıdır
Go to Top