Ana SayfaYayınlarDeğerlendirme NotlarıAkademide Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Akademide Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

31 Temmuz 2019

TESEV’in yakın zamanda yayımladığı bir araştırma üst düzey karar almada kadın katılımının en düşük olduğu alanlardan birinin bilim ve araştırma olduğunu gösteriyor. Türkiye’de 201 üniversitedeki tüm rektörlerin sadece yüzde 9’u, rektör yardımcılarının yüzde 10’u, dekanların ise yüzde 21’i kadın; yine Türkiye genelinde profesörlerin yüzde 31’i kadın, yüzde 69’u erkek. Sayısal eşitsizlik birçok başka soruna işaret ettiği gibi buzdağının sadece görünen ya da daha kolay görünebilir kısmı. Akademide kadınların önündeki engellerden ve daha geniş anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bahsetmek, akademik hayatın her alanını yazılı ve yazılı olmayan kural, uygulama ve normlar çerçevesinde gözden geçirmeyi, eşitliği sağlamak ise yapısal, kurumsal ve kişi düzeyinde bir dönüşümü gerektiriyor. Bu yazıda kadınların akademik kariyer basamaklarında yükselmesi ve üst düzey karar almaya katılımı önündeki bazı engellerden ve akademide toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik atılan ve atılabilecek adımlardan bahsedeceğim.

Raporu PDF Olarak İndir
Go to Top