Yerel Yönetimlerde Kadına Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler

6 Aralık 2021

Bu değerlendirme notunda, belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut mekanizmaları ne ölçüde kullandıkları ve bu alanda daha etkin hizmet ve politikalar geliştirilmesinin önündeki engeller incelenecektir. Bu incelemede belediyelerin kamu kurumları ve sivil sektörle kuracakları iş birlikleri ile uygulamadaki program ve sözleşmeleri benimsemelerinin bu engelleri aşmak için nasıl fırsatlar sunabileceğine dair önerilerde bulunulacaktır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Yerel Yönetimlerde Kadına Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler2022-03-24T19:24:48+03:00
Go to Top