Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi

3 Ekim 2013

“Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi” TESEV’in yeni anayasa yapım sürecini izleme çalışmaları (www.anayasaizleme.org) çerçevesinde yayınladığı dördüncü rapordur.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi2019-07-25T19:56:57+03:00

Levent Köker’in kaleme aldığı rapor AK Parti’nin getirdiği başkanlık sistemi önerisi ile BDP, CHP ve MHP’nin desteklediği parlamenter sistem önerilerini karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Rapor hem başkanlık sistemini hem de parlamenter sistemi dünyadaki diğer örnekler üzerinden incelemekte ve Türkiye açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin altını çizmektedir. Rapor ayrıca tercih edilecek sistem ne olursa olsun demokratik bir toplum için elzem olduğu düşünülen hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile adem-i merkeziyetçilik gibi olmazsa olmaz ilkelere de değinmektedir.

Raporun tanıtımı için 3 Ekim 2013’te düzenlediğimiz basın toplantısıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak, toplantı notlarını okumak ya da toplantı görüntülerini izlemek için tıklayınız.

Go to Top