Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Ekim 2011-Ocak 2012

29 Şubat 2012

Türkiye’nin içinde bulunduğu dönüşümün önemli noktalarından biri olan yeni anayasa süreci, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında başladı. Ekim 2011’de çalışmalarına başlayan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, sürece geniş bir katılım sağlamak amacıyla, yeni anayasaya dair toplumun farklı kesimlerinden görüşleri almak üzere çeşitli mekanizmalar geliştirdi. Bugün, toplumun anayasa yapımına katılımını sağlayacak bu mekanizmaların ne kadar etkin olduğu tartışma konusudur.

Raporu PDF Olarak İndir
Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Ekim 2011-Ocak 20122019-07-25T19:58:41+03:00

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Demokratikleşme Programı, yeni anayasa yapımını izlemek, kayıt altına almak ve raporlamak amacıyla, süreci Ekim ayından itibaren etkin bir şekilde takip etmektedir. Program çerçevesinde yürütülen çalışmada anayasa yapım sürecinde meclis, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve medyanın rolü, katkısı ve performansı izlenmekte; olumlu ve olumsuz gelişmeler kayıt altına alınmaktadır. Periyodik olarak hazırlanacak raporlar ve analizler ve düzenlenecek toplantılar yoluyla anayasa yapım sürecinin tıkandığı anlarda yol gösterici ve çözüm odaklı müdahalelerde bulunulmaya çalışılacaktır. “Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Ekim 2011-Ocak 2012” TESEV Demokratikleşme Programı’nın Anayasa İzleme çalışmasının ilk meyvesidir.

Go to Top