Türkiye’de Suçluluğa ve İnfaz Politikalarına İlişkin Veri İhtiyacı

4 Mart 2015

Türkiye’de ceza adaleti sistemi içerisinde verilen her bir kararın vatandaşlar açısından doğurabileceği sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, bunların bilimsel verilere dayalı olması adil bir yargıya erişim açısından son derece önemlidir. Ancak, Türkiye’de ceza adaleti ile ilgili bilimsel çalışmaların önünde ciddi engeller bulunmaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Türkiye’de Suçluluğa ve İnfaz Politikalarına İlişkin Veri İhtiyacı2019-07-25T19:56:55+03:00

Tuba Topçuoğlu tarafından kaleme alınan bu analiz yazısı, Türkiye’de suçluluğun nedenlerinin araştırılıp elde edilen bilimsel bulgular ışığında önleyici ve topluma yeniden katılım sağlayıcı programların geliştirilmesine ilişkin tespit ve öneriler sunmaktadır. Bunun yanı sıra raporda bireylere uygulanan infaz programlarının sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilmesine ilişkin güvenilir verilere olan ihtiyaç vurgulanmaktadır.

Go to Top