Türkiye’de “Adalete Erişim”: Göstergeler ve Öneriler

25 Temmuz 2012

Seda Kalem Berk tarafından hazırlanan bu rapor, Türkiye’de “hak arama hürriyeti”nin kullanılma çerçevesi ve buna etki eden faktörleri ele alıyor.
Berk, Türkiye’deki adalete erişim durumunu “Adli Yardım”, “Bilgiye Erişim”, “Mahkemelerde Tercüme” ve “Elektronik Dava Açma” başlıkları altında inceliyor.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Türkiye’de “Adalete Erişim”: Göstergeler ve Öneriler2019-07-25T19:58:40+03:00

Raporun birinci kısmında, adalete erişimin kavramsal arka planı tartışılıyor ve bu konu hakkında normatif bir çerçeve ve vatandaşların adalete erişimi için bir kaynak oluşturan uluslararası metinler inceleniyor. Raporun ikinci kısmında, Türkiye’deki adalete erişim konusuyla ilgili mevcut durum şu dört başlıkta ele alınıyor: hukuki yardıma erişim, bilgiye erişim, çevirmenlik hizmetleri ve elektronik dava açma. Son kısımda ise, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Yargı Reformu Stratejisi’nde adalete erişim başlığının ele alınış biçimi eleştirel bir bakışla inceleniyor ve siyasa önerilerinde bulunuluyor.

Go to Top