Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim: Afet ve Bina Verisi Üzerinden Bir İnceleme

Bu projedeki ortaklarımız

23 Kasım 2021

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın, Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’dan bu yana yürüttüğü “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı kapsamında “Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim” projesi dahilinde hazırlanan “Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim: Afet ve Bina Verisi Üzerinden Bir İnceleme” başlıklı rapor, Türkiye’deki demokratik kent yönetişiminde inovasyon ve kentlerin veri toplama, analiz etme ve herkes için veriyi açma kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Rapor, İstanbul, New York ve Münih kentlerinde afet ve bina verisi üzerinden (1) mevcut durum ve devam eden çalışmaları, (2) veri güncelliği ve kalitesi ve (3) veriye erişim konularına odaklanarak, İstanbul’da afet yönetimi ve afete ilişkin bina ve ulaşım verilerine erişim üzerinden tespit edilen sorunlara, New York ve Münih kentlerindeki deneyimden ilhamla çözüm önerileri sunmaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim: Afet ve Bina Verisi Üzerinden Bir İnceleme2024-03-04T13:59:28+03:00
Go to Top