Sultanbeyli’de Erişilebilirlik Modeli

Bu projedeki ortaklarımız

   

2018 - 2019

Sultanbeyli’de Erişilebilirlik Modeli projesi sürdürülebilir kent için veriye dayalı politika yapmayı kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Sultanbeyli’de Erişilebilirlik Modeli2019-09-18T14:42:49+03:00

Proje, Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan tüm okul öncesi eğitim kurumlarının (kreş, gündüz bakım evi, anaokulu), sağlık kurumlarının ve parkların özelliklerini ortaya koymayı ve bu kurumlara erişilebilirliği incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun için ilçe, İstanbul ve Türkiye ile karşılaştırmalı olarak demografi, eğitim, sağlık ve yeşil alana dair belirlenen değişkenler üzerinden incelenmiştir, mevcut okul öncesi eğitim birimleri, sağlık birimleri ve parkların fiziksel özellikleri ile ilgili envanterin oluşturulmuştur, birimlere erişilebilirlik ölçülmüştür. Elde edilen bilgilerin belediye ve ilçe sakinlerinin kullanacağı formatta görselleştirilmesi ve sunulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Sultanbeyli’de Erişilebilirlik: Veri ve Tasarım Odaklı Düşünce Pratikleri çalıştayı düzenlenmiştir.

Go to Top