Polis Yasalarının Ruhu: Mevzuatta Söylemler, Araçlar ve Zihniyet

27 Aralık 2013

Polislik uygulamalarını düzenleyen yasal mevzuatın içeriği, hem polislik sisteminin işleyişini hem de devletin polis yoluyla nasıl bir düzen tesis etmeyi, vatandaşlarla nasıl bir ilişki kurmayı amaçladığını anlamaya yardımcı olur. “Polis Yasalarının Ruhu: Mevzuatta Söylemler, Araçlar ve Zihniyet” Türkiye’de polis teşkilatını ilgilendiren belli başlı yasaları inceleyerek, Türkiye’de polisliğin yasal düzeyde ne tip söylemlere ve araçlara dayandığını anlamak ve bu söylem ve araçları oluşturan hâkim zihniyet ve değerler bütününe ilişkin fikir yürütmek açısından, kapsayıcı olmasa da, önemli bir kaynak olma amacını gütmektedir.

Raporu PDF Olarak İndir
Polis Yasalarının Ruhu: Mevzuatta Söylemler, Araçlar ve Zihniyet2019-07-25T19:56:56+03:00

“Polis Yasalarının Ruhu: Mevzuatta Söylemler, Araçlar ve Zihniyet”, Türkiye’de polise ilişkin yasaların genel olarak demokratik prensiplerle uyumlu, özelde ise temel hak ve özgürlüklere ve insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilir olması için yapılması gerekli pek çok değişiklik bulunduğunu ortaya koymaktadır. Rapor aynı zamanda yasalarda yapılacak teknik ve uygulamaya yönelik değişikliklerin tek başına yeterli olmayacağı tespitinde bulunmaktadır. Yasalardaki zihniyete ve değerlere ilişkin analizden hareketle rapor, yapılmış ve yapılacak olan her türlü yasal iyileştirmenin kalıcı olabilmesi için devletteki hâkim aktörlerin değerler bütününde ve zihniyetinde köklü bir değişiklik olması gerektiğine işaret etmekte, böylesi bir zihniyet dönüşümünün geleceğe ilişkin reform çabalarının hedeflerinden biri olması gerektiğini savunmaktadır.

Go to Top