Ana SayfaYayınlarRaporlarPolis ve Toplum: Türkiye’de Polise Güven Araştırması

Polis ve Toplum: Türkiye’de Polise Güven Araştırması

20 Ocak 2015

Nur Kırmızıdağ tarafından kaleme alınan “Polis ve Toplum: Türkiye’de Polise Güven Araştırması” raporunda, Türkiye’deki farklı kesimler ile yapılan anket çalışmasında elde edilen veriler ışığında, polisin etkinliği, meşruiyeti ve toplumun polise duyduğu güven ile ilgili sonuçlar yer almaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:

Türkiye’de ilk kez uluslararası modellere dayanarak yapılan kapsamlı analizde derinlikli niceliksel araştırma metotları kullanılmıştır. Raporda Türkiye toplumunun polise olan güven algısına ve polis kurumundan beklentilerine dair tespitlere yer verilmektedir. Bunun yanı sıra meşruiyet, etkinlik ve güven algılarının polis ile işbirliği, polise itaat ve polis ihlallerine tolerans gibi faktörleri nasıl etkilediği de ortaya konmaktadır.

Raporda aşağıdaki sorulara ilişkin detaylı bilgiler sunmaktadır:

  • Türkiye toplumu polise ne kadar güveniyor?
  • Türkiye’de toplumun polise olan güvenini oluşturan unsurlar neler?
  • Polisin meşruiyeti ve etkinliği/performansı Türkiye’de kamuoyunun polise güvenini şekillendirmede ne denli etkili?
  • Türkiye’de toplumun polis meşruiyeti ve etkinliği algısını etkileyen faktörler neler?
  • Türkiye’de toplumun polisin meşruiyetine ve etkinliğine olan inancı, polisle işbirliği yapmasını, polisin ihtarlarına uymasını ve polis ihlallerine tolerans göstermesini nasıl etkiler?
  • Türkiye’de demografik gruplara göre (siyasi, etnik, dini kimlik vb.) polis meşruiyeti, etkinliği ve güveni algısı nasıl değişmektedir?

Rapor ayrıca demokratik ve toplum-merkezli bir polislik anlayışına geçişin sağlanması için geliştirilmesi gereken politikalara dair çözüm önerileri de sunmaktadır.