Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme

5 Mayıs 2014

Türkiye’de son yıllarda yargı reformu kapsamında ceza hukukuna ilişkin, özellikle adil yargılanma ilkesine yönelik bir dizi değişiklik yapılmıştır. 2011-2013 yılları arasında “yargı paketi” adı altında çıkarılan dört adet torba kanun; adil yargılanma, ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği açısından önemli iyileştirmeler getirmiştir. TESEV Demokratikleşme Programı, bu dört yargı paketini hak ve özgürlükler açısından değerlendiren bir raporu Eylül 2013’te kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu analiz yazısı ise özel yetkili yargı sisteminde önemli değişiklikler içeren Mart 2014 tarihli torba kanunu değerlendirmektedir.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme2019-07-25T19:56:56+03:00
Go to Top