Kovid-19 Salgınında Kadın İşgücünün Artan Kırılganlığı ve Derinleşen Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri

2 Eylül 2021

Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü verileri (HİA) yanında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporları ile ILO’nun Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2021 çalışmasından yararlanılarak kadın işsizliği ve kadın istihdamının salgın dönemindeki seyri irdelemeye çalışılacaktır. Çalışmada salgınla birlikte kadınların ev içi iş ve bakım yüklerinin artmasıyla derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine de değinilecektir.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Kovid-19 Salgınında Kadın İşgücünün Artan Kırılganlığı ve Derinleşen Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri2022-03-24T19:25:22+03:00
Go to Top