Kalkınma ve Dürüstlük için Güneydoğu Avrupa Liderliği (SELDI)

Bu projedeki ortaklarımız

2012 - 2022

TESEV’in 2012’den bu yana üyesi olduğu SELDI ağının üçüncü dönem projesi Uluslararası Makedon İşbirliği Merkezi’nin (MCIC) liderliğinde Mayıs 2018’de başlamıştır. Avrupa Komisyonu’nun finansal desteğiyle Mayıs 2022’ye kadar sürmesi planlanan projeye Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Hırvatistan, Bulgaristan ve Türkiye’de STK’ların katılımı sağlanmıştır. Proje yolsuzlukla mücadele alanında çalışan STK’ların kapasitelerinin gelişmesi, sürdürülebilir bir mücadele stratejisinin oluşması, yolsuzluk alanında derinlemesine araştırmaların yapılması ve konuyla ilgili politika önerilerinin sivil toplumdan karar alıcılara kadar geniş bir kitleyle paylaşılmasını hedeflemektedir.

Kalkınma ve Dürüstlük için Güneydoğu Avrupa Liderliği (SELDI)2019-07-25T17:57:24+03:00
Go to Top