Eşit Kamusal Alanlar

Bu projedeki ortaklarımız

2022 - 2023

Eşit Kamusal Alanlar projesi, MAD – Mekanda Adalet Derneǧi ve ALDA (European Association for Local Democracy) işbirliğinde, the Mercator Foundation (Mercator Vakfı) desteği ile Türkiye Avrupa El Ele: Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler İçin Değişim Programı kapsamında TESEV tarafından yürütülmektedir. Maltepe Belediyesi ile iş birliği içinde ilerleyen projenin İtalya ayağı, TESEV’in bu programdaki AB partneri olan Kallipolis tarafından yürütmektedir.
Eşit Kamusal Alanlar projesi yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinde toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı kamusal alanların tasarımını amaçlar. Bu amaçla veriye dayalı karar alınması gerekliliğinin vurgulandığı projede, öncelikle yerel yönetimlerin stratejik planları toplumsal cinsiyete duyarlılıkları açısından incelenecektir. Ayrıca kamusal alanların kapsayıcılıklarının daha iyi anlaşılabilmesi için katılımcı yöntemlerle belirlenen kamusal alanlara yürüyüşler düzenlenecektir. Projenin son aşamasında tüm çıktılar bir raporda derlenecektir ve başta yerel yönetimler olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok kuruma sunulacaktır. Böylece kapsayıcı kamusal alanlara yönelik politika geliştirilmesi için karar alıcı kurumların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Go to Top