Dünyada ve Türkiye’de Gıda Hakkı ve Gıda Güvencesi

13 Aralık 2021

Gıda hakkı 1948 Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nden beri en temel insan haklarından biri olarak uluslararası hukuk belgelerinde tam bir mutabakatla kabul edilmekle birlikte günümüzde en çok ihlal edilen insan haklarından biridir. Yaşamımızı devam ettirmek için en temel ihtiyacımız olan su ve gıdaya erişimde varolan sorunlar KOVİD-19 pandemi döneminde ortaya çıkan sağlık krizi ile özellikle kırılgan gruplardaki eşitsizlik ve adaletsizlikleri daha da derinleştirerek gıdaya erişimdeki sorunları dünya gündemine getirmiş ve hak temelli yaklaşımları ön plana çıkarmıştır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Dünyada ve Türkiye’de Gıda Hakkı ve Gıda Güvencesi2022-03-24T19:23:37+03:00
Go to Top