Daha İyi Toplumsal Cinsiyet Politikaları için Eşitsizliklerin İncelenmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2022

Daha İyi Toplumsal Cinsiyet Politikaları için Eşitsizliklerin İncelenmesi projesi İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikaları güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje, kadın ve kız çocuklarının ekonomik, siyasal ve sosyal hayata demokratik katılımı için toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını desteklemeyi hedeflemektedir. Proje, a) toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların güçlendirilmesi gereken birincil alanlara ilişkin verileri değerlendirmeyi, b) eşitlikçi toplumsal cinsiyet politikaları için bu alanlarda karar alma süreçlerini iyileştirmeyi ve c) kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek için politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Proje, hem nitel hem de nicel yöntemler kullanılarak farklı eşitsizlik alanlarındaki verileri bir araya getirmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalar geliştirme önündeki engelleri ve fırsatları inceleyerek, bu alanlarda kesişen eşitsizlikleri bütüncül bir şekilde ortaya koymayı ve veriye dayalı toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Daha İyi Toplumsal Cinsiyet Politikaları için Eşitsizliklerin İncelenmesi2022-03-24T12:21:45+03:00
Go to Top