Ana SayfaYayınlarRaporlarCeza İnfaz Kurum ve Politikalarına İlişkin Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ceza İnfaz Kurum ve Politikalarına İlişkin Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5 Mart 2015

Ceza infaz kurumları ve infaz politikaları yargı reformu sürecinde önemli bir değişimden geçmektedir. Mahpus sayısının artması ile ortaya çıkan kapasite sorunu, eski tip şehir cezaevlerinin fiziksel yetersizliği ve sosyal hizmet anlayışının infaz politikalarıyla desteklenmesi ihtiyacı gibi bir takım faktörler, siyasa yapıcıları son yıllarda bu alanda yeni politikalar geliştirmeye yönlendirmiştir.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:

Toplumsallaştırıcı etkisi gittikçe geliştirilmeye çalışılan Türkiye ceza infaz sistemindeki zihniyet dönüşümü olumludur. Ancak, bu girişimler henüz arzu edilen sonuçları üretememiştir. Dolayısıyla da cezaevlerindeki insan hakları ihlalleri devam etmektedir.

Bu rapor, infaz rejiminin genel hedefinin ‘toplumsallaşma’, yani mahpuslara infaz süreçlerinin tüm aşamalarından geçtikten ve işledikleri ‘suç’ ile yüzleştikten sonra yeniden toplumda var olabilme fırsatının verilmesi üzerine kurulu olması gerektiği varsayımından yola çıkmaktadır. Bu amaçla infaz sisteminde son yıllarda başlatılmış olan reform çalışmalarını da değerlendirmektedir. Bu yaklaşımıyla rapor mahpus odaklı ve bütüncül toplumsallaştırıcı bir infaz rejimine yönelik ihtiyacı vurgulamaktadır.