Ana SayfaYayınlarRaporlar“Biraz Adil Biraz Değil…”: Demokratikleşme Sürecinde Toplumun Yargı Algısı

“Biraz Adil Biraz Değil…”: Demokratikleşme Sürecinde Toplumun Yargı Algısı

12 Mayıs 2009

Algılar ve Zihniyet Yapıları serisinin ikinci kitabı Mithat Sancar ve Suavi Aydın tarafından hazırlandı. Toplumun yargıya ilişkin izlenim ve algılarını anlamayı sağlayacak dayanak noktaları tespit etmeyi hedefleyen bu çalışma kapsamında araştırmacılar yirmi ilde değişik kesimlerden elli dokuz kişiyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdi.

Raporu PDF Olarak İndir

Kitap, yargı bağımsızlığının önündeki engeller, mahkemelerin adilliği, adalet sistemi dışında hak arayışı gibi farklı konular üzerinden yurttaşların hukuk sistemi ve yargısal işleyişe ilişkin bakış açılarını inceliyor. Yazarlar yargıya dair sorunların, sadece adalet sisteminin örgütsel yapısı ve işleyişiyle sınırlı olmadığını, genel olarak egemen yönetim zihniyeti ve yerleşik devlet–yurttaş ilişkisi modeli çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguluyor. Dizinin ilk kitabı hâkimlerin ve savcıların algı ve zihniyet yapılarını ele aldı. Serinin bundan sonraki kitabı ise medyanın yargıyı temsilini inceleyecek.

Go to Top