Bir Pandeminin Su Yüzüne Çıkardıkları: Sağlıkta Eşitsizlikler ve Politikalara Yansımaları

4 Aralık 2020

İnsan sağlığının sosyal faktörler ve çevreyle ilişkisi özellikle 19.yüzyılın başından beri üzerinde durulan konular arasındadır. Bu çalışmalardan kaynak alan tıp uygulamaları ise “Sosyal Tıp” adıyla bilinmektedir. 19. yüzyılın sonlarında patoloji ve mikrobiyolojideki gelişmeler, hastalıkların etiyolojisinde sosyal faktörlerin öneminin arka plana itilmesine ve hatta unutulmasına neden olsa da sosyal tıp yıllar içinde tekrar gündeme gelmiştir ve aslında bugün, sosyal tıbbı okumaya ve anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

Raporu PDF Olarak İndir
Bir Pandeminin Su Yüzüne Çıkardıkları: Sağlıkta Eşitsizlikler ve Politikalara Yansımaları2021-05-03T14:31:57+03:00
Go to Top