Afet Riskini Azaltmada Afet Risk İletişiminin Yeri ve Önemi

8 Aralık 2021

Afet risk iletişimi olarak tanımlanan iletişim modeli afet kayıplarının azaltılmasında temel bileşenlerden biridir ve sıklıkla afet anı ve sonrasındaki kritik bilgilerin toplumla ve ilgili taraflarla paylaşılması olarak değerlendirilmektedir. Ancak afet risk iletişimi bu özelliğinin ötesinde bir anlam taşır. Bu iletişim modeli ile risk azaltma faaliyetlerinin en doğru şekilde anlatılması ve anlaşılması, insanların risk kavramını bireysel yaşantılarının bir parçası haline getirmesi ve risk azaltma yaklaşımının toplumsal bir norma dönüşerek öncelikli bir politika olması amaçlanır.

Raporu PDF Olarak İndir
Afet Riskini Azaltmada Afet Risk İletişiminin Yeri ve Önemi2024-02-01T15:33:27+03:00
Go to Top