Açık Veri Politikalarıyla Sivil Katılım

14 Aralık 2021

Açık veri kavramı yeni bir şey olmasa da Türkiye’de hem fikir hem de uygulama olarak yeni yeni kendine yer bulan bir olgu. Topluluklarda açık veri uygulama ve politikalarının gerekliliği, toplumun bilgiye ve veriye, özel hayatın mahremiyeti ilkelerini ihlal etmeden erişim hakkı ve açık internet erişiminin sürdürülebilir kılınmasını savunan 2014 tarihli Lyon Deklarasyonu ile vurgulanmaktadır. Bu yüzden de açıklık tanımının tam olarak uygulanmadığı veya farklı yorumlanarak kısmen uygulandığı örneklerle çok karşılaşıyoruz.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Açık Veri Politikalarıyla Sivil Katılım2022-03-24T19:23:10+03:00
Go to Top