Düşünce kuruluşlarını bağımsızlık, güvenilirlik, kamu politikalarına etki etme gibi birçok değişken üzerinden değerlendiren, Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Programı’nın Düşünce Kuruluşları Küresel Endeksi (Global Go To Think Tank Index) 2020 Raporu Ocak ayında yayınlandı. Rapora göre TESEV dünyada 11.175 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 79., ABD hariç listede 40., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 10. en iyi düşünce kuruluşu oldu. TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden düşünce kuruluşları listesinde bu yıl bir sıra yükselerek 27. sırada yer aldı. TESEV bu yıl da listelere Türkiye’den en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu olma özelliğini korudu. Bu sene bunlara ek olarak Covid-19’a en iyi politika önerisi ve kurumsal yanıt veren düşünce kuruluşları listesi de hazırlandı. Sıralama yapılmayan bu listeye de Türkiye’den yalnız TESEV girdi.

RAPORU İNDİR