TESEV dünyada 8162 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 78., ABD hariç listede 40., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 10. en iyi düşünce kuruluşu oldu. Ayrıca TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden 28. düşünce kuruluşu seçildi. TESEV bir kez daha, listede yer alan 48 Türkiye düşünce kuruluşu içinde bu listelere en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu olma özelliğini devam ettirdi.

Raporu İndir