Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Basın

6 Mayıs 2013

TESEV Demokratikleşme Programı Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Basın raporunda medyanın yeni anayasanın hazırlanması sürecinde halkı bilgilendirme ve üzerinde uzlaşılmaya çalışılan konulara dair çok sesliliği gözeten bir tartışma ortamı yaratabilme işlevlerinin tespiti ve tartışılması amaçlanmıştır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Basın2019-07-25T19:58:39+03:00

Bu kapsamda Haziran 2012 – Ocak 2013 tarihleri arasında ulusal çapta yayınlanan farklı ideolojik aidiyetleri ve siyasi duruşları olan 12 gazete incelenmiştir. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Taraf, Cumhuriyet, Radikal, Star, Zaman, Yeni Şafak, Özgür Gündem, Aydınlık ve Agos ‘tan oluşan örneklemin yeni anayasa sürecine ilişkin haber, köşe yazısı ve yorumlardan oluşan toplam 907 içeriği içerik analizi yöntemiyle taranmıştır. Bu tarama sonucu belirlenen ortak gündemler çözümleme çerçeveleri olarak belirlenmiştir. Haberlerin aktörleri de analize eklenmiş; ayrıca içeriklerin söylemi “eleştirel söylem analizi” yöntemiyle ancak araştırma süresinin kısıtlılığı nedeniyle daha çok makro yapısal özellikleri yani başlık, alt başlıklar, spot paragrafları ve giriş cümleleri yönünden analiz edilmiştir.

Go to Top