Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme

23 Eylül 2013

2011 yılından bu yana yargıda reform çalışmalarına kamuoyuna “yargı paketleri” olan tanıtılan bir dizi torba yasa damgasını vurdu. Bugüne kadar çıkarılan dört Yargı Paketi, aynı anda birçok kanunda değişiklik getirirken, özellikle uzun yıllardır Türkiye’de vatandaşları hukuk sistemi içinde mağdur etmiş yasal düzenlemelerde hak ve özgürlükler lehine iyileştirmeler getirdi. Öte yandan paketler, mağdur kesimlerin beklentilerini tam olarak karşılamadığı için de ciddi eleştirilere maruz kaldı. Her yeni paketten önce toplumda beklentiler yükselirken, paketler yasalaştıktan sonra ne derece tatmin edici bulunduğu üzerine uzun tartışmalar yaşandı. Ancak bu tartışmalar, yargı sistemine bütüncül bir bakış taşımaktan uzak kaldığı gibi, daha çok hukukçular arasında gerçekleşirken, adalet sisteminin bizzat kullanıcısı olan bireyler bu tartışmaların dışında kaldı.
Bu raporun amacı yargı paketlerini düşünce ve ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği ve ceza infaz sistemi açısından inceleyerek yargı paketlerini biraz daha anlaşılır kılmak ve kamuoyunun bilgilendirilme ve tartışma ihtiyacına bir nebze de olsa cevap verebilmektir.

Raporu PDF Olarak İndir
Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme2019-07-25T19:56:57+03:00
Go to Top