Üst Düzey Karar Almada Kadın Katılımı

1 Nisan 2019

Bu raporda toplumsal cinsiyet eşitliğini farklı sektörlere aynı anda bakarak bütüncül değerlendiriyor ve çözüm önerileri sunuyoruz. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle yürüttüğümüz projede, öncelikle, Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’nün (EIGE) düzenli olarak topladığı ve paylaştığı veri ışığında Türkiye’de siyaset, kamu yönetimi, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, iş dünyası, medya, yargı ve eğitim/bilim/araştırma alanlarında üst düzey karar alıcı kadınların oranlarına bakıyoruz. Bu oranları hem tarihsel dönüşümleriyle hem de Avrupa Birliği ülkelerinin oranlarıyla kıyaslayarak geniş niceliksel bağlamlarında inceliyoruz. Ardından bu alanlarda üst düzey karar alıcı kadınlarla (eğer yoksa erkeklerle) derinlemesine görüşmeler yapıp Türkiye’de kadın katılımı üzerine niteliksel bir değerlendirme yapıyoruz.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Üst Düzey Karar Almada Kadın Katılımı2019-07-25T16:14:05+03:00
Go to Top