Türkiye’nin Ortadoğu’daki Yumuşak Gücü ve Önündeki Engeller

3 Haziran 2011

“2009 ve 2010 yıllarında Arap ülkelerinde yapılan TESEV kamuoyu araştırmaları Türkiye’nin bölgedeki çekiciliğinin bir hayli yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu çekicilik Türkiye’nin dış politikasının algılanış biçimi, siyasi ve ekonomik dönüşümünün bir başarı hikâyesi olarak görülmesi ve kültürel etkisinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bunlar Türkiye’nin bölgedeki “yumuşak gücü”ne işaret etse de, bu gücün nasıl kullanıldığı sorusu geçerliliğini korumaktadır. Bu soru Arap Baharı dolayısıyla daha da geçerli hale gelmiştir.
Meliha Benli Altunışık Türkiye’nin Ortadoğu’daki nüfuzunun ne derecede etkili olduğunu irdelerken bu durumu ; “Türkiye’nin Çekiciliği”, “Engeller” ve “Arap Baharı ve Türkiye” başlıkları altında incelemiştir.”

Raporu PDF Olarak İndir
Türkiye’nin Ortadoğu’daki Yumuşak Gücü ve Önündeki Engeller2019-07-25T18:02:34+03:00
Go to Top