Türkiye ve Ortadoğu: Alt-bölgeler Üzerinden bir Değerlendirme

16 Mayıs 2012

TESEV Dış Politika Programından Jonathan Levack ve Gökçe Perçinoğlu’nun kaleme aldığı ‘Türkiye ve Ortadoğu: Alt-bölgeler Üzerinden bir Değerlendirme’ makalesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarınınTürkiye’yi nasıl gördüğünü anlamaya çalışmaktadır.
Bu amaçla TESEV’in her yıl yaptığı Ortadoğu’da Türkiye Algısı araştırmasından hareketle verileri alt-bölgelere ayırarak, özellikle bölgedeki hangi sosyo-ekonomik grupların, cinsiyet, sınıf ve yaşa göre Türkiye’yi nasıl algıladığını incelemektedir.

Raporu PDF Olarak İndir
Türkiye ve Ortadoğu: Alt-bölgeler Üzerinden bir Değerlendirme2019-07-25T17:47:56+03:00
Go to Top