Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı Engellenebilir Mi?

1 Ekim 2005

Türkiye’nin tam üyeliği ile ilgili çeşitli öneriler yapılmakta, senaryolar yazılmaktadır. Bu öneriler “imtiyazlı ortaklık”tan, serbest dolaşıma getirilecek kalıcı bir istisna ile “tam üyelik eksi” veya “á la Carte” üyelik şeklinde formüle edilen ve Türk işçilerini, tam üye olunsa bile bu haktan mahrum etmeyi öngören tekliflere kadar uzanmaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:

Bu çalışmada böyle bir şeyin mümkün olup olmadığı araştırılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımın genel olarak ne olduğu, neleri içerdiği ve bu hakkın hukuki temelleri üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise Türk işçileri için öngörülmüş olan serbest dolaşım hakkının anlaşmalarda yeralan hukuki dayanakları tartışılacaktır. AB içerisinde yerleşik durumda olan Türk işçilerinin bulundukları ülke idari makamları ile yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın getirdiği yorumlar, özellikle AB ile Türkiye arasındaki hukuki metinleri, yani anlaşmaları ele alış şekli üzerinde detaylı bi şekilde durulacaktır. Daha sonra Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkının engellenemeyeceği ve mutlaka bu hakkın verilmesi gerektiği lehine görüşlere yer verilecektir.

Go to Top