Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Veri Çalıştayı

16 Eylül 2021

Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Balıkesir ve İzmir illerinde toplanması planlanan toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı veri hakkında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden katılımcıların fikirlerini almak amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların fikirleri yardımıyla toplanan veri ve analizi ile hazırlanan haritalar yakında Kent95 web sitesinde (harita.kent95.org) yayınlanacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Veri Çalıştayı2022-02-16T17:20:58+03:00
Go to Top