Ana SayfaProjelerGüncel ProjelerToplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin STK – Belediye İş Birliğinin Güçlendirilmesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin STK – Belediye İş Birliğinin Güçlendirilmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2020 - 2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin STK – Belediye İş Birliğinin Güçlendirilmesi projesi, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, sivil toplum örgütleri ile belediyelerin iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje, a) sivil toplum örgütleri ile belediyenin stratejik planlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olması için birlikte planlama ve b) toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için izleme ve değerlendirme kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Proje İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Kars kentlerinde uygulanmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için STK – belediye iş birliğinin güçlendirilmesi, artan bilgi, deneyim ve ağlar ile mümkündür. Bu proje, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren STK’lara, belediyelerin stratejik planlarını birlikte planlamaları için ihtiyaç duydukları kavram ve yöntemler hakkında eğitimler vererek belediyelerle demokratik iş birliğinin güçlendirilmesi için kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede STK’lar ile belediyeler arasında daha istikrarlı ve demokratik bir etkileşim gelişmesi hedeflenmektedir. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların yereldeki Kent Konseyi Kadın Çalışma Gruplarına katılımını teşvik etmektedir. Bu gruplar STK’ların sadece yerel ağlara değil, aynı zamanda kentsel yönetişimde karar alma mekanizmalarına katılmalarına imkân sağlamaktadır. Proje, stratejik plan izleme ve değerlendirmesi için gerekli bilgi ve araçları sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için STK – belediye iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.