Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin STK – Belediye İş Birliğinin Güçlendirilmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin STK – Belediye İş Birliğinin Güçlendirilmesi projesi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, sivil toplum örgütleri ile belediyelerin iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje, a) sivil toplum örgütleri ile belediyenin stratejik planlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olması için birlikte planlama ve b) toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için izleme ve değerlendirme kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Proje İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Kars kentlerinde uygulanmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için STK – belediye iş birliğinin güçlendirilmesi, artan bilgi, deneyim ve ağlar ile mümkündür. Bu proje, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren STK’lara, belediyelerin stratejik planlarını birlikte planlamaları için ihtiyaç duydukları kavram ve yöntemler hakkında eğitimler vererek belediyelerle demokratik iş birliğinin güçlendirilmesi için kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede STK’lar ile belediyeler arasında daha istikrarlı ve demokratik bir etkileşim gelişmesi hedeflenmektedir. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların yereldeki Kent Konseyi Kadın Çalışma Gruplarına katılımını teşvik etmektedir. Bu gruplar STK’ların sadece yerel ağlara değil, aynı zamanda kentsel yönetişimde karar alma mekanizmalarına katılmalarına imkân sağlamaktadır. Proje, stratejik plan izleme ve değerlendirmesi için gerekli bilgi ve araçları sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için STK – belediye iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Özgün Akduran’dan Dinleyin: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Stratejik Planlama

Webinar – Bölüm 1 (Merve Demircan / Yenimahalle Belediyesi):  Belediyeler toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığı nasıl tasarlıyor? Yenimahalle Belediyesi’nde bunu nasıl anlıyoruz?”

Webinar – Bölüm 2 (Duygu Şahin / Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği): İş birliğinin belediyelerin stratejik planlarının toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığına nasıl bir etkisi oldu?

Webinar – Bölüm 3 (Duygu Arığ / UNWomen): Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yerel yönetişim kriterleri nedir?

Webinar – Bölüm 4 (Merve Demircan / Yenimahalle Belediyesi): Belediyeler, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı stratejik plan hazırlama konusunda nerede eksik kalıyor?

Webinar – Bölüm 5 (Duygu Şahin / Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği): Belediyelerle iş birliği kurmak isteyen ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütlenmelerine ne önerirsiniz?

Webinar – Bölüm 6 (Duygu Arığ / UNWomen): UN Women toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yerel yönetişim için uluslararası bilgi ve deneyimini Türkiye’de nasıl paylaşıyor, ne sonuçlar alıyor?

El Kitabı: Belediye ile nasıl iş birliği kurabiliriz?

El Kitabı Tanıtım Videosu: Belediye ile nasıl iş birliği kurabiliriz?

TESEV Söyleşileri Bölüm 1 (Ayşe Teymur): Belediye – sivil toplum iş birliği önündeki engelleri ve fırsatları

TESEV Söyleşileri Bölüm 2 (Şehnaz Kıymaz Bahçeci): Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bu amacın ortaya çıkışında kadın hareketini rolü

TESEV Söyleşileri Bölüm 3 (Filiz Kerestecioğlu): Türkiye’deki kadın hareketinin yerel boyutu

TESEV Söyleşileri Bölüm 4 (Bahar Yalçın):  Belediye – sivil toplum iş birliği örnekleri

TESEV Söyleşileri Bölüm 5 (Neslihan Öztürk):  Kent:95 projesi üzerinden belediye – sivil toplum iş birliği

Go to Top