Ortadoğu’da Türkiye Algısı

19 Kasım 2009

Türkiye son yıllarda dış politika geleneğinin ötesine geçerek Orta Doğu’da siyasi,kültürel ve ekonomik varlığını arttırdı. Diplomasi, arabuluculuk ve bölgedeki ihtilafların çözümünde alışılmışın çok ötesinde bir performans sergiliyor. Bölgesinde istikrarın ve refahın artması için çaba harcıyor. Ayrıca demokratikleşmesi için attığı adımlar, İslami kökenden gelen bir partinin demokratik yollardan iktidara gelmesi ve demokrasiyi kökleştirmek için çalışması, özellikle Orta Doğu’da Türkiye’ye olan ilginin gözle görülür bir şekilde artmasına neden oldu. Bu ilgi artışında televizyon dizilerinin de katkısının olduğuna şüphe yok.

Raporu PDF Olarak İndir
Ortadoğu’da Türkiye Algısı2019-07-25T18:16:36+03:00

Bu çalışma bu ilginin ölçülmesi için hazırlandı. 24 – 29 Temmuz 2009 tarihleri arasında eş zamanlı olarak Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye’de telefon ve Irak’ta yüz yüze mülakat teknikleri kullanılarak gerçekleştirildi. Toplam 2006 kişi ile görüşüldü.

Araştırmacını sonucunda ulaşılan üç temel nokta şu şekilde sıralanabilir:

  • Türkiye’nin çatışma çözümünde oynadığı rolün bölge insanları tarafından takdir ve teşvik edildiği.
  • Bölge insanlarının en önemli sorununun bizim tahmin ettiğimiz gibi Filistin sorunu değil, ekonomi olduğu.
  • Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılmasının Avrupa Birliği (AB) üyeliğine engel olarak görülmediği, tam tersine Arap dünyasının Türkiye’nin üyeliğini desteklediği, dolayısıyla da Orta Doğu’ya açıldığı için Türkiye’nin bölgedeki rolünün önemli olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Go to Top