Odak Mahalle Çalıştayı

21 Aralık 2021

Yerel Yönetimleri ve Kadın Sivil Toplum Örgütlerini Desteklemek: Kentsel Ölçekte Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin İncelenmesi Projesi kapsamında hazırlanan altlık haritalar ve Geri Bildirim Toplantısında ortaya çıkan fikirler yardımıyla İstanbul’dan dört odak mahalle seçilmiştir. Etkinlik bu odak mahallelerin toplumsal cinsiyet eşitliği profilinin tartışılması için düzenlenmiştir. Çalıştayda bu mahallelerdeki mevcut durum tartışılmış ve katılımcılar politika önerileri üzerinde çalışmıştır. Odak mahallelerin mevcut durumu ve çalıştayda üzerinde durulan öneriler hakkındaki raporumuz yakında TESEV web sitesinden yayınlanacaktır.

Odak Mahalle Çalıştayı2022-02-16T17:18:37+03:00
Go to Top